Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε καθημερινά τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου

Πολυφήμου 8, Κομοτηνή 69132

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 25310 29609, 25310 36606

Φαξ: 25310 81480

email: info@xdimitriadis.gr