Μαγνητικός Τομογράφος

Στο εργαστήριό μας λειτουργεί τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας.

Δείτε περισσότερα

Αξονικός Τομογράφος

Στο εργαστήριό μας λειτουργεί τμήμα Αξονικής Τομογραφίας.

Δείτε περισσότερα

Ακτινολογικό

Στο εργαστήριό μας λειτουργεί τμήμα Ακτινοσκόπησης.

Δείτε περισσότερα

Υπέρηχοι

Στο εργαστήριό μας λειτουργεί τμήμα Υπερήχων.

Δείτε περισσότερα

Μαστογράφος

Στο εργαστήριό μας λειτουργεί τμήμα Μαστογραφίας.

Δείτε περισσότερα

Οστεοπυκνομετρία

Στο εργαστήριό μας λειτουργεί τμήμα Μέτρησης Οστική Πυκνότητας.

Δείτε περισσότερα

Ορθοπαντογράφος

Στο εργαστήριό μας λειτουργεί τμήμα Πανοραμικού Παντογράφου.

Δείτε περισσότερα