Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας

Μαγνητικός ΤομογράφοςΗ μαγνητική τομογραφία αποτελεί μία καθιερωμένη απεικονιστική μέθοδο για τη διερεύνηση όλων των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος σε ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της μεθόδου στην εκτίμηση των παθήσεων του Νευρικού και του Μυοσκελετικού συστήματος, ενώ συνεχώς κερδίζουν έδαφος νεότερες εφαρμογές της μεθόδου στη μελέτη των αγγείων, της καρδιάς και άλλων ανατομικών δομών. Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει λεπτομερή ανατομική πληροφορία, τόσο των φυσιολογικών όσο και των πασχόντων είτε παθολογικών ιστών, έχοντας επιπρόσθετα τη δυνατότητα να παρέχει λειτουργική πληροφορία. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά και συχνά καθοριστικά για την ορθή διάγνωση, ώστε να ακολουθήσει η καταλληλότερη θεραπευτική αγωγή. Η ακριβής χαρτογράφηση των ιστών έχει ιδιαίτερη σημασία στον προεγχειρητικό σχεδιασμό των ασθενών, αλλά και στην επανεκτίμησή τους για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Χάρη στην απουσία χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς νεαρής ηλικίας, ειδικά όταν απαιτείται παρακολούθηση με τακτικό επανέλεγχο. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε άτομα στα οποία δεν είναι ασφαλής η αξονική τομογραφία με χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, λόγω αλλεργίας στο ιώδιο ή επηρεασμένης νεφρικής λειτουργίας. Τα χρησιμοποιούμενα στη μαγνητική τομογραφία σκιαγραφικά μέσα (ενώσεις του γαδολινίου) δεν είναι νεφροτοξικά ενώ οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι εξαιρετικά σπάνιες και κατά κανόνα ήπιες.

Εξετάσεις Μαγνητικής Τομογραφίας

Πραγματοποιούνται Μαγνητικές τομογραφίες σε όλες τις ανατομικές περιοχές του σώματος.
Ενδεικτικά: εγκεφάλου, σπλαχνικού κρανίου, τραχήλου, θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας, σπονδυλικής στήλης, οστών και μαλακών μορίων. Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ΜRCP) .Μαγνητική Αγγειογραφία.

Προετοιμασία

Μπαίνοντας στο χώρο του Μαγνητικού Τομογράφου εισέρχεστε σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο φέρετε επάνω σας θα υποστεί τεράστια έλξη, υφίσταται, έτσι, κίνδυνος τραυματισμού σας από την «εκτόξευση» οποιουδήποτε τέτοιου αντικειμένου ή ακόμα και ενδεχόμενο απειλής της ζωής, εφόσον έχετε κάποιο μεταλλικό σώμα εμφυτευμένο στο σώμα σας ( βηματοδότης) . Αν τηρηθούν, ωστόσο, όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλείας, δεν συντρέχει κανένας απολύτως κίνδυνος.

Για το λόγο αυτό, συμπληρώστε με προσοχή το ερωτηματολόγιο ασφαλείας που θα σας δοθεί πριν την έναρξη της εξέτασης και συμβουλευτείτε καταλλήλως το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Μην διστάσετε να ρωτήσετε για ο,τιδήποτε σας απασχολεί ή έχετε αμφιβολία.

Σας παρακαλούμε θερμώς να προσκομίσετε οποιαδήποτε επίσημα έγγραφα αποδεικνύουν την ύπαρξη τυχόν μεταλλικού αντικειμένου στο σώμα σας.