Νέα

Ευκαιρίες καριέρας

Posted on

Κατά καιρούς, το Ι.Ι.Δ.Ε. Δημητριάδης Α.Ε. ζητά ιατρούς ακτινολόγους, γραμματείς και παραϊατρικό προσωπικό. Υπάρχει ανοιχτή θέση για πρακτική άσκηση Τεχνολόγου Χειριστή Ιατρικών Μηχανημάτων (ΤΕΙ). Πιθανότητα πρόσληψης. Βιογραφικά αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@xdimitriadis.gr με την επισήμανση της θέσης.